Regulamin Konkursu na film promujący LO1

(spot reklamowy LO1)

organizowanego w ramach promocji szkoły

Organizator:  I LO w Lęborku

Uczestnicy:    Uczniowie klas 1LO

Przedmiot konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest spot promujący LO1 dotyczący naszej szkoły, nauki i życia codziennego w naszej szkole.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie:

 1. Film=spot reklamowy przygotowuje tzw. zespół filmowy. Film można przygotować samodzielnie lub w zespole  składającym się do 5 osób.
 2. Film może trwać maksymalnie 1minutę wraz z napisami końcowymi, a scenariusz oparty jest na oryginalnym pomyśle scenarzysty (scenarzystów) .
 3. W filmie mogą brać udział inne osoby pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody tych osób przed oddaniem filmu (aktorzy i statyści). Bez względu na miejsce akcji w filmie nie mogą pojawić się osoby, które nie wyrażają zgody na publikację wizerunku. Nie dotyczy to scen grupowych nagrywanych w szkole.
 4. Film powinien być oryginalnym pomysłem twórcy skierowany do młodzieży w wieku 14-19 lat i może:
  1. opowiadać historię, która ma początek, środek i koniec- puentę
  2. wzbudzać emocje i mieć jasne przesłanie
  3. nie zawiera żadnych wypowiedzi, a jego koncepcja opiera się na muzyce i pomysłowo dobranych scenach
 5. Twórcy filmu mogą wykorzystać dowolne gatunki i techniki filmowe.
 6. Elementy stałe filmu:
  1. film,
  2. napisy końcowe (autor, muzyka)
 7. Wybierając muzykę do filmu najlepiej wykorzystać własne kompozycje a w przypadku korzystania z innych utworów należy pamiętać o koniecznej zgodzie twórcy utworu muzycznego lub korzystać z najbardziej popularnych legalnych źródeł i darmowych utworów muzycznych oraz efektów dźwiękowych. W każdym przypadku źródło utworu, autora należy podać w końcowych napisach filmu.
 8. Film powinien być wykonany przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego itp., zapisany na pendrive w postaci jednego pliku video w MPEG.

Terminy:

20.10.2021 – zgłoszenie udziału do J. Nowickiej-  Młyńskiej

30.11.2021- przekazanie filmu na nośniku do p.J. Nowickiej wraz z odpowiednią dokumentacja (zgody osób na publikację wizerunku )

05.01.2022- ogłoszenie wynków

Ocena i nagrody:

 1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury.
 2. Dokonując oceny, Jury weźmie pod uwagę:
  1. zgodność tematu filmu z tematyką konkursu,
  2. oryginalność podejścia do tematu i pomysł na film,
  3. wartość merytoryczną,
  4. wartość artystyczną filmu.
 3. Jury przyzna tylko jedno I miejsce .
 4. Dodatkowo Jury może wyróżnić maksymalnie trzy filmy.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Wszyscy uczniowie zaangażowani w realizację filmów otrzymają100% z j. polskiego, a główną nagrodą jest nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.

Prawa autorskie:

 1. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia.
 2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa, nie może zawierać wulgaryzmów oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi i etycznymi.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnicy posiadają pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do filmu oraz, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
 4. Uczestnik konkursu udziela bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowych tylko i wyłącznie na potrzeby I LO.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

Prezentacja:

 1. Zwycięski spot reklamowy stanie się filmem promującym szkołę w roku szkolnym 2021/22 i zostanie udostępniony na stronie szkoły, FB i Instagramie.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Dyrektor szkoły udostępnia pomieszczenia w szkole (klasy, szatnie, ciągi komunikacyjne)w celu gromadzenia materiału konkursowego pod warunkiem, ze nie koliduje to z prowadzonymi w tym czasie zajęciami dydaktycznymi i wychowawczymi.
 2. Dyrektor szkoły nie wyraża zgody na zwalnianie uczniów z zajęć dydaktycznych w celu gromadzenia materiału konkursowego. Zadania te mogą być realizowane na przerwach, przed lub po zajęciach w szkole lub na zajęciach z wychowawcą tylko i wyłącznie za zgodą wychowawcy.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage