Rozpoczęto wielkie prace remontowe w szkole. Wymieniono 150 starych okien na nowe w salach dydaktycznych w całej szkole.

W 2005 na zakończenie roku szkolnego powstał raport zmierzenia jakości pracy szkoły. Opracował go zespół nauczycieli pod kierunkiem Barbary Nieczyporuk. Uwaga zespołu skupiła się na mierzeniu jakości pracy szkoły, jej mocnych i słabych stronach. Raport przesłano do organu nadzoru pedagogicznego.