Trwały starania o wprowadzenie w szkole nauki języka kaszubskiego, jednak zawsze na przeszkodzie stał brak zainteresowania ze strony uczniów.

W 2002 roku szkoła przystąpiła do zdobywania Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji . Starania te zakończyły się w styczniu 2003 otrzymaniem certyfikatu w standardzie: „Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem”. Certyfikat odebrał dyrektor podczas gali w Urzędzie Wojewódzkim w lutym 2003.

Przedstawiciele młodzieży z naszej szkoły zasiedli w Młodzieżowej Radzie Miasta.

Lęborskiej publiczności uczniowie przedstawili inscenizację „Tryptyk rzymski Jana Pawła II”.