Pierwszą Radę Pedagogiczną w nowym roku szkolnym poprowadził Roman Pryl (nowy dyrektor).

Zastępcą dyrektora został Bogdan Libich.

Odchodzącego na emeryturę Gulewicza pożegnała wizytator Czesława Urbańska, która poinformowała, że Piotr Mikłaszewicz był jedynym stypendystą prezesa Rady Ministrów z naszego województwa.

Pracę rozpoczął Tomasz Tutak (historyk).

Dobrą praktyką kontynuowaną do dzisiaj jest przedstawianie losów absolwentów z minionego roku szkolnego.

Zaproponowano młodzieży segregację śmieci.

Zaproponowano, by powrócić do dawnej praktyki apeli ogólnoszkolnych.

W szkole przyjęto kalendarz wdrażania Programu Nowej Matury 1997- 2002.

Uczeń klasy IVa Piotr Mikłaszewicz zdobył I miejsce na Olimpiadzie Chemicznej i reprezentował Polskę na zawodach międzynarodowych w Australii. Tam zdobył tytuł wicemistrza świata. Piotr ukończył szkołę ze średnią ocen 5. 65 i tytułem Primus Inter Pares.