Skład Rady Rodziców 

Przewodniczący Piotr Boniaszczuk

Wiceprzewodnicząca Wioletta Kawka

Skarbnik Anna Dankowska