Skład Rady Rodziców:

Po 1 reprezentancie z każdej klasy:

Klasa

Imię i nazwisko

 

1a

Anna Kielas

 

1b

Adam Hoffman

WICEPRZEWODNICZĄCY

1c

Sławomir Wilmont

 

1d

Izabela Pięta

 

*

*

 

2a

Wioletta Kalczuk

 

2b

Anetta Lewna

 

2c

Joanna Lejk

 

2d

Elżbieta Rekowska-Klassa

PRZEWODNICZĄCA

*

*

 

3a

Maria van Es

SEKRETARZ

3b

Janusz Labuda

 

3d

Mariola Wiśniewska