Dorota Kulupa - olimpiada filozoficzna

Adam Kashyna - olimpiada języka polskiego -  laureat

Przemysław Rodwald - olimpiada wiedzy technicznej

Piotr Mikłaszewicz - olimpiada chemiczna  - wyróżnienie