Leszek Deska - olimpiada fizyczna

Kamil Libich - olimpiada fizyczna

Kamil Libich - olimpiada wiedzy technicznej

Magdalena Cichocka - olimpiada języka polskiego

Adam Kashyna - olimpiada filozoficzna