Anna Gierwatowska - olimpiada filozoficzna

Grzegorz Harackiewicz - olimpiada ekologiczna

Rafał Filipów - olimpiada matematyczna

Natasza Knop - olimpiada geograficzna

Anna Zielińska - olimpiada artystyczna - sztuka