Katarzyna Wojciechowska - olimpiada filozoficzna

Sławomir Czubiel - olimpiada chemiczna

Robert Sochacki - olimpiada języka niemieckiego

Ewa Formela - olimpiada artystyczna

Inocenta Nycz - olimpiada artystyczna