Grzegorz Kulon - olimpiada WoPiŚW

Maciej Pohl - olimpiada WoPiŚW

Grzegorz Gałka - olimpiada WoPiŚW

Artur Wanarski - olimpiada WoPiŚW

Aleksandra Szumińska - olimpiada filozoficzna

Ewa Formela - olimpiada artystyczna