Anetta Grabowska - olimpiada języka rosyjskiego

Krzysztof Piórkowski - olimpiada historyczna

Krzysztof Piórkowski - olimpiada WoPiŚW