Renata Kupka - olimpiada języka polskiego

Piotr Ernest - olimpiada wiedzy technicznej

Rafał Gałązka - olimpiada wiedzy technicznej

Wojciech Miadzielec - olimpiada wiedzy technicznej

Mariusz Ruchwa - olimpiada wiedzy technicznej

Piotr Smoliński - olimpiada wiedzy technicznej

Mariusz Wójcik - olimpiada wiedzy technicznej

Rafał Chart - olimpiada wiedzy technicznej