Tomasz Stypa - olimpiada biologiczna

Jerzy Wojciechowski - olimpiada artystyczna - plastyka