Halina Leskiw - olimpiada języka polskiego

Ewa Korcz - olimpiada języka rosyjskiego

Michał Baranowski - olimpiada matematyczna

Włodzimierz Klata - olimpiada astronomiczna