Andrzej Hofmann - olimpiada wiedzy o Polsce

Andrzej Kwaterkiewicz - olimpiada wiedzy o Polsce

Antoni Malinowski - olimpiada wiedzy o Polsce

Wiesław Nowak - olimpiada wiedzy o Polsce