Dyrektor szkoły w latach 1985-1997, nauczyciel matematyki, opiekun szkolnego koła SKO, działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zapoczątkował wymianę wakacyjną ze szkołą niemiecką w Emden. Na okres, kiedy pełnił funkcję dyrektora, przypadał okres transformacji ustrojowej.