Pierwszy dyrektor szkoły w latach 1945-1950, przedwojenny nauczyciel przyrody. W latach 1927-1930, 1935-1939, 1944-1945 uczył przyrody w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Leżajsku. W latach okupacji był zaangażowany w tajne nauczanie. W 1945 roku, na apel władz oświatowych, udał się na Ziemie Odzyskane. Z upoważnienia Kuratora Okręgu Szkolnego Gdańskiego 21 lipca 1945 przystąpił do organizowania pierwszej szkoły średniej w Lęborku.