Zapraszamy serdecznie uczniów, rodziców i nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane, do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018.

Informacje te mają formę gazetki on-line, a dostępne są po kliknięciu na ten link  https://joom.ag/DelL

koordynatorki projektu Renata Pietras i Iwona Lis