Biblioteka szkolna
I LO w Lęborku

czynna codziennie od 7.45 do 13.45

"Kto czyta książki, żyje podwójnie"
                           Umberto Eco

 

Księgozbiór biblioteki I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego  liczy około12 tys. książek.  Zbiory biblioteczne gromadzone są zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli.

W bibliotece jest czytelnia wyposażona w 4 stanowiska komputerowe.

Zapraszamy!

Zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru naszej gazetki on-line :)

Wystarczy kliknąć na ten link https://joom.ag/n96L

Naszej szkole przyznano 15 000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej                      

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, otrzymaliśmy dotację w wysokości 15 000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Każdy z Was, kto ma ochotę zaangażować się w działania biblioteki, ma ciekawe pomysły i propozycje, jest mile widziany.

W szkolnej bibliotece jest skrzyneczka, do której można wrzucać swoje propozycje książek  - tych wymarzonych, poszukiwanych – kupimy. 

Zapraszamy serdecznie uczniów, rodziców i nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane, do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018.

Informacje te mają formę gazetki on-line, a dostępne są po kliknięciu na ten link  https://joom.ag/DelL

koordynatorki projektu Renata Pietras i Iwona Lis

Godziny otwarcia biblioteki w czasie matur  - maj 2017:

Wtorek 9 maja 7.45 – 12.40

Środa 10 maja 7.45- 12.40

Czwartek 11 maja 7.45- 12.40

Piątek 12 maja biblioteka nieczynna

Poniedziałek 15 maja 7.45 – 12.40

Wtorek 16 maja 7.45 – 12.30

 

Liceum - poziom podstawowy

  1. Literatura polska: Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski – pieśni, treny (wybór); poezja baroku (wybór); Piotr Skarga – Kazania sejmowe (wybór); Ignacy Krasicki – Pieśń: Hymn do miłości Ojczyzny, satyry i liryki (wybór); Stanisław Staszic – Przestrogi dla Polski (fragmenty); Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz, Dziady cz. III; Juliusz Słowacki – Kordian; Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia (wybrane sceny), Listy (wybór); wybór poezji romantycznej (w tym utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida); Bolesław Prus - Lalka; Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem; Henryk Sienkiewicz - Quo vadis, Potop; wybór poezji młodopolskiej; Stanisław Wyspiański – Wesele; Władysław Stanisław Reymont - Chłopi, tom I: Jesień; Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni, Przedwiośnie; Maria Dąbrowska – Noce i dnie; Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe (wybrane opowiadania); Zofia Nałkowska – Granica; Sławomir Mrożek - Tango; Zofia Kossak-Szczucka - Pożoga; Tadeusz Borowski - PoŜegnanie z Marią (wybrane opowiadania); Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat; Witold Gombrowicz – Ferdydurke; wybór poezji XX wieku (w tym utwory Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, ks. Jana Twardowskiego); Jan Paweł II – Pamięć i tożsamość; Ryszard Kapuściński – Cesarz; abp Kazimierz Majdański – Będziecie Moimi świadkami…lub kardynał Stefan Wyszyński – Zapiski więzienne; inne wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) i eseistycznej; inne utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela; teksty kultury (adaptacje filmowe powieści i inne filmy, spektakle teatralne, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne, teksty prasowe).
  2. Literatura powszechna: Sofokles - Król Edyp; Horacy - wybór pieśni; William Szekspir - Makbet; Molier - Świętoszek; Johann Wolfgang von Goethe – Cierpienia młodego Wertera; Daniel Defoe – Robinson Crusoe; Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara; Joseph Conrad – Lord Jim; C. S. Lewis - Listy starego diabła do młodego; George Orwell – Folwark zwierzęcy.

Liceum - poziom rozszerzony

  1. Literatura polska: Jan Kochanowski - Treny; wybrany dramat romantyczny Juliusza Słowackiego lub Zygmunta Krasińskiego; Henryk Rzewuski – Pamiątki Soplicy (wybór); Stanisław Ignacy Witkiewicz –Szewcy (fragmenty); Maria Kuncewiczowa – Cudzoziemka; Hanna Malewska – Sir Tomasz More odmawia; Wiesław Myśliwski – Kamień na kamieniu lub Antoni Libera - Madame; wybrany utwór polskich pisarzy emigracyjnych (Andrzeja Bobkowskiego, Witolda Gombrowicza i Józefa Mackiewicza); Włodzimierz Odojewski – Zasypie wszystko, zawieje.
  2. Literatura powszechna: Dante Alighieri - Boska Komedia (fragmenty Piekła); Franz Kafka – Proces; Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata; Święty Augustyn - Wyznania (fragmenty); Platon – Obrona Sokratesa.
  3. Zaproponowany przez uczniów i nauczyciela utwór literatury polskiej, europejskiej lub światowej.

 

 

Raport z analizy ankiet czytelniczych

w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

w I LO w Lęborku

 

                             

Narodowy  Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, którego jesteśmy beneficjentami, ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa, zakup nowości wydawniczych, organizowanie wydarzeń czytelniczych i realizowanie projektów edukacyjnych.

W maju przeprowadziliśmy w naszym liceum ankiety czytelnicze wśród uczniów klas pierwszych i drugich. Ich celem było zebranie danych , które posłużyły do analizy wyborów czytelniczych uczniów oraz ich oczekiwań wobec zasobów biblioteki szkolnej.

Ankieta składała się z 12 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru i 2 otwartych. Wypełniło ją 187 uczniów. Oto jej wyniki :

 

My jako czytelnicy  

Codziennie lub prawie codziennie czyta zaledwie 14,9 % ankietowanej młodzieży, zdecydowana większość deklaruje, że czyta raz w tygodniu ( 20 %), raz miesiącu ( 28 %) lub kilka razy w roku (27 %). Niestety są i tacy, którzy czytają rzadziej niż raz w roku (6 %) oraz grupa, która nie czyta wcale ( 4,3 %).

Jako najczęstszą przyczynę nieczytania uczniowie podają brak czasu (12,8 %) oraz wybór innego sposobu zagospodarowania wolnych chwil (10,7 %), są jednak i tacy, którzy czytać nie lubią ( 4,3%) lub którym czytanie sprawia trudność i w związku z tym wolą obejrzeć film zrealizowany na podstawie książki ( 3,2%). Trzy osoby przyznały się do uzależnienia od komputera, które skutkuje brakiem czasu na jakiekolwiek inne formy rozwijania swoich kompetencji.

Natomiast, co pozytywne, spośród uczniów, którzy regularnie czytają aż 110 osób     (59 %) podaje, że robi to dla przyjemności. Kolejne najczęściej wybierane motywy to : chęć poszerzenia ogólnej wiedzy ( 37, 4%) , zainteresowania ( 30 %), chęć oderwania się od problemów ( 31,6%), zabicie nudy ( 26%). Sporo ankietowanych, 68 uczniów      ( 36,4%) podaje, że czyta ,bo musi, co każe w nich widzieć tych , którzy czytają lektury szkolne pod presją otrzymania złej oceny i z polecenia nauczycieli.

 

Nasze wybory czytelnicze

Ankieta wykazała, że na wybory czytanych książek w największym stopniu wpływa zapowiedź bądź recenzja pojawiająca się w mediach ( 57,2 %),

dalej kolejno :

- nauczyciele ( 45,4 %)

- koleżanki i koledzy ( 40,1 %)

- nazwisko autora ( 31 %)

- reklama książki ( 24 %)

- przypadkowe wybory (23,5 %)

- grubość pozycji ( 8%)

- rodzice (5,9%).

 

Pod względem rodzaju czytanej literatury zdecydowany prym wiedzie fantastyka ( 57,8 %), literatura przygodowa ( 36,9 %), powieści obyczajowe ( 32, 6 %), literatura kryminalna ( 31, 2%) oraz pozycje popularnonaukowe (25,7%).

Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszy się literatura religijna, książki hobbystyczne oraz biografie i reportaże ( każdą z nich zaznaczyło mniej niż 20 % ankietowanych) .

 

Ponad 80 % czytelników zdecydowanie preferuje tradycyjną, drukowaną formę książki, ok. 20 % woli formę elektroniczną, niektórzy korzystają z obydwu ( 11 %).

 

 

My jako czytelnicy biblioteki szkolnej

Ankiety pozwoliły nam również zorientować się w oczekiwaniach uczniów wobec biblioteki szkolnej.

Spośród ankietowanych 89, 7 % zaznaczyło, że korzysta z biblioteki szkolnej , przy czym zaledwie 36 % robi to częściej niż raz w miesiącu. Natomiast 14, 9 % uczniów nie korzysta  w ogóle.

Daje się wyraźnie zauważyć, że liczba korzystających z zasobów biblioteki wzrasta w klasie drugiej, co zapewne można tłumaczyć m. in. koniecznością wypożyczania lektur ( w klasie pierwszej większość tekstów jest w podręczniku).

Uczniowie zostali też poproszeni o ocenienie jakości zasobów biblioteki szkolnej –     2,1 %  uważa , że są one bardzo bogate, 31, 6 %, że wystarczające, 32, 6 % , że niewystarczające, natomiast 34, 7 % ankietowanych przyznaje, że nie zna zasobów naszej biblioteki.

 

Wniosek z tych wyników taki, że konieczne jest zapoznawanie uczniów na początku edukacji z ofertą biblioteki oraz sugerowanie im przez nauczycieli i wychowawców , by sprawdzali dostępność poszukiwanych tytułów w naszej bibliotece.

Wielu ankietowanych podawało jako konieczne do zakupienia pozycje, które od dawna u nas są ( np. Biologia Campbella, Świat Zofii czy Historia filozofii), co dowodzi, że uczniowie często nie sprawdzają , nie przychodzą,  zakładają, że nie ma. Podobnie rzecz się ma z wieloma pozycjami z beletrystyki ( Saga Zmierzch ; Camilla Lackberg czy Carlos Zafon  to pozycje wymieniane przez wielu czytelników jako te, które chcieliby widzieć w szkolnej bibliotece. Od dawna u nas są ).

 

Wielu ankietowanych , bo aż 51 % , podało, że poza biblioteką szkolną korzysta z zasobów innych bibliotek, przy czym najczęściej jest to MBP ( 95 osób), Filia Biblioteki Pedagogicznej ( 10 osób) oraz biblioteki właściwe miejscu zamieszkania, najczęściej Nowa Wieś Lęborska , Wicko i Cewice ( 41 osób).

 

Uczniowie podają, że ze szkolnej biblioteki wypożyczają przede wszystkim książki, które muszą przeczytać z polecenia nauczycieli ( lektury )  - 58,9 %, pozostali szukają pozycji, które mogą przeczytać dla przyjemności i wówczas sami wybierają je z półek bądź korzystają z porad nauczyciela bibliotekarza. Ci przede wszystkim chcieliby wzbogacić księgozbiór w nowości wydawnicze i bestsellery.

 

Jedno z pytań ankiety dotyczyło różnych form zajęć organizowanych  w bibliotece szkolnej, często we współpracy z biblioteką pedagogiczną. Okazuje się, że największą popularnością cieszą się spotkania z autorami książek. Aż 101 osób zadeklarowało chęć uczestniczenia w takim spotkaniu ( dla nich jesienią niespodzianka – spotkanie z Pauliną Hendel, autorką fantasy). Pozostałe wybierane formy to :

- „uwolnij książkę” , 25 %

- czytamy seniorom lub przedszkolakom, 29 %

- udział w maratonie czytania, 15,5 %

- udział w konkursach czytelniczych, 13,4 %

- udział w zajęciach organizowanych przez MBP , 10,2 %

- noc bibliotek , 2,7 %

Widać więc, że wśród naszych uczniów wielu jest takich, którzy mają ochotę w czymś uczestniczyć , zrobić też coś dla innych i tę chęć należy wykorzystać.

 

 

Książki naszych marzeń

Ważnym celem przeprowadzonego sondażu było wskazanie przez ankietowanych książek, które chcieliby widzieć na półkach naszej biblioteki. Wybory lekturowe poznaliśmy dzięki otwartym pytaniom -uczniowie nie zawiedli – zaproponowali 115  tytułów 36 autorów ( niektóre tytuły i nazwiska powtarzały się wielokrotnie). Wszystkie wskazane książki  ( o ile były dostępne w aktualnych ofertach wydawniczych) zostały wzięte pod uwagę podczas tworzenia listy tytułów , które zostaną kupione w ramach NPRCZ.

Najpopularniejszym typem książek jest fantasy i sf ( wielokrotnie podawano utwory J.K. Rowling, J. R. R.  Tolkiena , A. Sapkowskiego , J. Flanagana, T. Pratchetta, S. Lema, J.  Piekary D. Gluk ).

Kolejny pod względem czytelniczych wyborów typ literatury to powieści kryminalne i sensacyjne – we wskazaniach zdecydowanie króluje R. Mróz, K. Puzyńska, C. Lackberg i S. Larsson .

Trzeci pod względem poczytności typ literatury to książki obyczajowe. Wielu uczniów prosi o zakup powieści J. Picoult, E. Schmitta, N. Sparksa i J. Greena.

Bardzo popularne są także thrillery S. Kinga, H. Cobena czy G. Mastertona.

Nie brakowało również wskazań na pozycje z listy lektur ( Bułhakow, Orwell, Sołżenicyn), książki biograficzne, literaturę faktu oraz reportaże.

Mamy nadzieję, że wkrótce wszystkie życzenia zostaną spełnione i proponowane książki będą czekały w szkolnej bibliotece  na swoich czytelników.