× I LO w Lęborku - O nas Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Vademecum rekrutacji Fanpage #ILO

I LO w Lęborku

O nas...

Klasa
A

Czytaj więcej...

Klasa
B

Czytaj więcej...

Klasa
C

Czytaj więcej...

Klasa
D

Czytaj więcej...

Vademecum rekrutacji 2020/21

Czytaj więcej...

I LO Lębork

Fanpage
#ILO


#ilolebork

Rekrutacja
2020/21

 

Wizytówka I Liceum Ogólnokształcącego

 1. „Srebrna odznaka”  miesięcznika Perspektywy oraz  „Złota odznaka” zadowolonego konsumenta, przyznana przez Europejskie Centrum Nadzoru,
 2. bardzo dobra lokalizacja szkoły-  liceum znajduje się blisko PKP  i PKS,
 3. czas trwania lekcji - rozpoczynają się o 8.00, kończą się najpóźniej o 15.10,
 4. wysoka zdawalność egzaminu maturalnego -  99% w 2019 roku.

W szkole działają wewnętrzne programy:

 1. program Tutoring, który polega na szczególnej opiece nad uczniem uzdolnionym, mającym problemy z adaptacją w nowej szkole lub chcącym rozwijać pasje artystyczne, sportowe. Do tej pory z programu skorzystało 2 uczniów,
 2. Zindywidualizowany Tok Nauczania oraz Carte Blanche dla uczniów będących w trudnej sytuacji zdrowotnej, przygotowujących się do olimpiady przedmiotowej,
 3. Jedna godzina konsultacji z każdego przedmiotu.

W szkole można wykupić indywidualną szafkę na rzeczy, a w szkolnej  „Stołóweczce” -  dwudaniowy obiad.

Uczniowie biorą udział w różnych projektach. Do najważniejszych należą:

 1. Europejski projekt Erasmus+,
 2. Szkoła Kompetencji Przyszłości – olimpiada nie odtwarza wiedzy, ale polega na zaplanowaniu projektu i jego realizacji,
 3. projekty na platformie eTwinnig,
 4. rewitalizacja polskiego Wybrzeża.

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi. Do najczęstszych jej form należy udział uczniów w:

 1. wykładach, zajęciach i warsztatach na uczelniach,
 2. w Dniach Otwartych uczelni,
 3. wykładach na terenie naszego liceum, prowadzonych przez wykładowców.

Uczniowie biorą udział w licznych:

 1. konkursach i olimpiadach przedmiotowych, nie tylko dla orłów,
 2. zawodach sportowych, np.: siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy,
 3. akcjach charytatywnych, np. Rodacy bohaterom.pl, Wszyscy budujemy lęborskie hospicjum, Szlachetna paczka, Daj złociaka dla lęborskiego kociaka.

W szkole organizowane są:

 1. zajęcia dodatkowe - darmowe (matematyka, informatyka) i odpłatne (języki),
 2. liczne uroczystości szkolne o charakterze poważnym, jak i rozrywkowym. Uczniowie mogą zaprezentować talenty artystyczne. Studentem Studium Wokalnego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni jest nasz absolwent,
 3. wycieczki szkolne, wyjazdy do teatru, do filharmonii, do muzeów, na wystawy okolicznościowe, wyjścia do kina.

W szkole uczniowie redagują e- gazetkę - „ Lego Ergo Sum”.

W budynku szkoły znajdują się dwie biblioteki: szkolna i pedagogiczna, z których uczniowie mogą korzystać.

W szkole działa Stowarzyszenie „Przyjaciół Żeroma", skupiające nauczycieli, absolwentów, przyjaciół naszej szkoły, którego celem jest gromadzenie dodatkowych środków finansowych na takie przedsięwzięcia, jak  np. rewitalizacja wnętrza szkoły.