List kroków algorytmu:

  1. Wprowadz wartość zmiennej a (dzielna).
  2. Wprowadź wartośc zmiennej b (dzielnik).
  3. Jeżeli b jest równe zero przejdź do punktu 4, w przeciwnym przypadku przejdź do punktu 6.
  1. Wypisz komunikat: "Dzielenie przez zero".
  2. Zakończ program.
  3. Zmiennej c przypisz wartość ilorazu a dzielone przez b.
  4. Wypisz wynik - zmienna c.
  5. Zakończ program.

 

Schemat blokowy - realizacja w JavaBlock

 

 

 

 

Realizacja w Blockly