Lista kroków:

  1. Wprowadź wartość zmiennej a.
  2. Wprowadź wartość zmiennej b.
  3. Zmiennej c przypisz wartość sumy a+b.
  1. Podaj wynik - zmienna c.

 

Schemat blokowy - realizacja w JavaBlock

Prawidłowe wpisy w blokach: 

var a=ReadNumber("Podaj pierwszą liczbę");

var b=ReadNumber("Podaj drugą liczbę");

var c=a+b;

Writeln("Suma podanych liczb wynosi " +c);

 

 

Realizacja w Blockly