Wstęp do algorytmów

Obliczenie średniej z X liczb, gdzie X oznacza ilość liczba z których obliczamy średnią.

DFS (Depth First Search)

Przykład badania spójności grafu nieskierowanego przy pomocy funkcji DFS - z wykorzystaniem stosu.

Poniższy program prezentuje możliwość wykorzystania metody dziel i zwyciężaj przy jednoczesnym poszukiwaniu wartości min i max w ciągu liczbowym.

Lista kroków:

 1. Wprowadź wartość zmiennej a.
 2. Wprowadź wartość zmiennej b.
 3. Zmiennej c przypisz wartość sumy a+b.

List kroków algorytmu:

 1. Wprowadz wartość zmiennej a (dzielna).
 2. Wprowadź wartośc zmiennej b (dzielnik).
 3. Jeżeli b jest równe zero przejdź do punktu 4, w przeciwnym przypadku przejdź do punktu 6.

Lista kroków:

 1. Wprowadź wartość zmiennej a.
 2. Wprowadź wartość zmiennej b.
 3. Wprowadź wartość zmiennej c.

Lista kroków:

 1. Wprowadź wartość zmiennej a.
 2. Wprowadź wartość zmiennej b.
 3. Wprowadź wartość zmiennej c.

Wyznaczanie NWD (największy wspólny dzielnik) metodą Euklidesa - wersja z odejmowaniem.

Wyznaczanie NWD (największy wspólny dzielnik) metodą Euklidesa - wersja z dzieleniem.

Przykład podstawowych działań na liczba całkowitych i rzeczywistych w języku Ptyhon.