Poniżej publikujemy materiały przydatne do realizacji zadań z lekcji informatyki dotyczących opracowania własnej bazy danych w C++.

Do pobrania:


Zadania do samodzielnej realizacji:

1. W pliku baza1 popraw program tak, aby program czytał prawidłowo:

  • rok (od 1920 - 2000);
  • miesiąc  (od 1 - 12);
  • dzień (1-29/30/31 - dodatkowo można sprawdzić, czy to rok przestępny;

2. W pliku baza2 dokonaj modyfikacji, które umożliowią:

  • możliwość edycji konkretnego rekordu;
  • możliowść edycji konkretnego pola w rekordzie (dodatkowo punkotowana będzie dopisywanie ocen do już istniejących wpisów);
  • oblicznie średniej ocen z przedmiotów.

* przy wyświetlaniu opracuj przejrzysty sposób prezentacji zawartości rekordów