Przykład wykorzystania Mapy jako struktury do przechowywania danych.

Mapę możemy stosować jako strukturę zastępującą tradycyjną tablicę lub wektor. Zaletą mapy jest fakt, iż towrząc elementy mapy podajemy zarówno indeks jak i wartość elementu (tablica asocjacyjna).

 1. #include <iostream>
 2. #include <map>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     map < int, int > mapa;
 8.     int liczba;    
 9.      
 10.     for (int i=0;i<5;i++)
 11.     {
 12.         cin >> liczba;
 13.                 mapa[liczba]++;
 14.     }
 15.    
 16.         map<int,int>::iterator it = mapa.begin();    
 17.     for (it=mapa.begin(); it!=mapa.end(); ++it)
 18.         cout<<"\n"<<(*it).first<<" -> "<<(*it).second<<" ";    
 19. }

 

 

Przykład działania programu w edytorze online >>>

 

Dla danych wejściowych:

2
3
50
50
50
3
4
5
6
7
11
88
11111
1000000
5
5
5
2
22
50

 
Otrzymujemy wynik: 
2 -> 2 
3 -> 2 
4 -> 1 
5 -> 4 
6 -> 1 
7 -> 1 
11 -> 1 
22 -> 1 
50 -> 4 
88 -> 1 
11111 -> 1 
1000000 -> 1 

Powyższy wynik podaje ilość wystąpień poszczególnych liczb na wejściu.