Przykład sortowania tablicy struktur względem wybranego elementu z użyciem funkcji sort.

Program losuje 30 rekordów (każdy po trzy liczby - kolumny/a/b/c.

Głównym kryterium sortującym jest wartość w kolumnie a, kolejnym b (tylko w przypadku jednakowych wartości w kolumnie a), w przypadku jednakowych wartości w kolumnach a i b, sortowanie odbywa się na postawie wartości z kolumny c.