Sortowanie tablicy struktur względem wybranego elementu z użyciem funkcji sort.

Program losuje 10 rekordów (każdy po trzy liczby - kolumny/a/b/c.

W pierwszym przebiegu program sortuje rekordy według kolumny a.

W drugim przebiegu program sortuje rekordy według kolumny b - niezależnie od wartości w kolumnie a.

W trzecim przebiegu program sortuje rekordy według kolumny c - niezależnie od wartości w kolumnach a i b.