Wyznaczanie wartości min i max dla poszczególnych typów zmiennych.

#include<iostream>

#include <limits> 
using namespace std;
 
int main()
{
   cout << "\nMinimum value for int: " << numeric_limits<int>::min();
   cout << "\nMaximum value for int: " << numeric_limits<int>::max();
   cout << "\nMaximum value for long: " << numeric_limits<long>::max();
   cout << "\nMaximum value for long long: " << numeric_limits<long long>::max();
   return 0;
}