Przykład użycia instrukcji eof() przy wczytywaniu danych z pliku o nieznanym rozmiarze.

#include<iostream>

#include<fstream>

using namespace std;
 
main()
{
int x;
ifstream czyt("in.txt");
while ( !czyt.eof() )
{
czyt>>x;
cout<<x<<" ";
}
}
 
* plik in.txt musi być zapisany w tym samym katalogu, w którym zapiszemy nasz program *.cpp 
** pusta linia na końcu pliku in.txt może powodować błąd w postaci podwójnego wczytania ostatniej liczby z pliku