Przykład użycia instrukcji eof() przy wczytywaniu danych z pliku o nieznanym rozmiarze.

Wersja 1

 1. #include<iostream>
 2. #include<fstream>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. main()
 7. {
 8.   int x;
 9.   ifstream czyt("in.txt");
 10.   while ( !czyt.eof() )
 11.   {
 12.     czyt>>x;
 13.     cout<<x<<" ";
 14.   }
 15. }
 
* plik in.txt musi być zapisany w tym samym katalogu, w którym zapiszemy nasz program *.cpp 
** przy tym roziązaniu zakładamy, że plik "in.txt" będzie zawierał prawidłowe dane liczbowe oraz, że na końcu pliku nie występują puste linie - pusta linia na końcu pliku in.txt może powodować błąd w postaci podwójnego wypisania ostatnio wczytanej liczby;
 
 
 
 

Wersja 2

 1. #include<iostream>
 2. #include<fstream>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. main()
 7. {
 8.   int x;
 9.   ifstream czyt("in.txt");
 10.   while ( czyt>>x )
 11.   {
 12.     cout<<x<<" ";
 13.   }
 14. }

* plik in.txt musi być zapisany w tym samym katalogu, w którym zapiszemy nasz program *.cpp