Poniżej publikujemy proponowane rozwiązania zadania programistycznego.

Rozwiązanie 1

Zastosowano tablicę dwuwymiarową, do sortowania tablicy wykorzystano sortowanie bąbelkowe.

 

 

Rozwiązanie 2

W funkjach f2 i f3 do gromadzenia danych wykorzystano vector przechowujący obiekty zdefinowiowane jako klasy okrag i punkty

Do sortowania tablicy wykorzystano sortowanie przez wybór.