1. NWD i NWW.

2. Skracanie ułamka.

3. Generowanie ciągu Fibonacciego.

4. Sortowanie zbioru liczb (20 elementów).

5. Rozkład liczby na czynniki pierwsze.

6. Sprawdzenie czy liczba jest liczbą pierwszą.

7. Wyznaczenie wartości pierwiastka kwadratowego metodą Raphsona-Newtona

 

 

 

 

http://www.quackit.com/html/online-html-editor/