Python - kurs AB

Dziedziczenie
Stworzymy klasę Point. Następnie klase Circle dziedziczącą z klasy Point oraz klasę Cylinder dziedziczącą z klasy Circle.

Pierwsza funkcja:
funkcja sprawdzająca, czy na liście elementów znajduje się el. o wartości=36

Klasy

Przykład klasy i dziedziczenia...

Program generujący macierz liczbową o wymiarach x y

Asercja*

sprawdza T/F twierdzenia

Badanie wejścia - eliminacja błędów wejścia (czytamy do int)

Funkcje Lambda

Więcej o funkci lambda > opis

 

 

f = lambda a,b,c: a+b+c
print(f(3,4,7))
print(f(2,4,8))

 

Materiały pomocnicze z kursu programowania w Python