Napisz program, który wygeneruje 100 liczb z zakresu 1-250 i zapisze te liczby do pliku (każda liczba w nowej linii).

Następnie napisz kolejny program, który wczyta liczby z pliku i wyznaczy spośród nich ilość elementów parzystych i nieparzystych. Następnie wszystkie liczby parzyste należy posortować malejąco. Wyniki pracy programu należy zapisać do nowego pliku.
wzór:

Ilość liczb parzystych: 34

Ilość liczb nieparzystych: 46

Posortowane liczby parzyste:
248, 240 , 222, …. , 10 ,10 10 ,8, 2 ,2