Informatyka

 
 
 

Artykuł prezentuje reguły postępowania przy obliczaniu wartości wyrażeń zapisanych w ONP oraz sposób przekształcania wyrażeń na ONP. 

Tablica jako parametr funkcji

Skrypt tworzący tablicę 5 elementową

 

  1. Tworzymy zmienną - tablica $t -> do tablicy wpisujemy 5 elementów -> liczby: 1,2,3,4,5
  2. Zmienna $licznik - otrzymuje wartość z funkcji policz, dla której argumentem jest tablica $t (funkcja policz zlicza ilość elemntów w tablicy).
  3. Tworzymy zmienną - tablica $t2 - otrzymuje ona wartośc z funkcji wspak, dla której argumentem jest zmienna $t. Funkcja wspak zwraca jako wynik tablicę $w.

Sprawdzian - algorytmy na tekstach. 

Poniżej publikujemy proponowane rozwiązania zadania programistycznego.

Dla uczniów poszukujących materialów ułatwiających start nauki LaTeX'a publikujemy linki do materiałów prezentowanych na zajęciach koła informatycznego.

1. NWD i NWW.

2. Skracanie ułamka.

3. Generowanie ciągu Fibonacciego.

4. Sortowanie zbioru liczb (20 elementów).

5. Rozkład liczby na czynniki pierwsze.

6. Sprawdzenie czy liczba jest liczbą pierwszą.

7. Wyznaczenie wartości pierwiastka kwadratowego metodą Raphsona-Newtona

 

 

 

 

http://www.quackit.com/html/online-html-editor/

 

Na poniższej stronie znajdują się linki do aplikacji służących do przeliczania liczb zapisanych w systemie dziesiętnym na system binarny.

W ramach powtórki wiadomości (algorytmy C++) prezentujemy program generujący 100 liczb z zakrsu 1-1000. Prezentowany program wykorzystuje gotową funkcję sort. Po wykonaniu sortowania program zapisuje dane do pliku.

Napisz program, który wygeneruje 100 liczb z zakresu 1-250 i zapisze te liczby do pliku (każda liczba w nowej linii).

Poniżej prawezntujemy jeden z ciekawszych przykładów obrazujących zasadę działania drukarki 3D. Film udostępniony z zasobów Youtube'a.

Podkategorie