Informatyka

Poniżej publikujemy proponowane rozwiązania zadania programistycznego.

Sprawdzian - algorytmy na tekstach. 

1. NWD i NWW.

2. Skracanie ułamka.

3. Generowanie ciągu Fibonacciego.

4. Sortowanie zbioru liczb (20 elementów).

5. Rozkład liczby na czynniki pierwsze.

6. Sprawdzenie czy liczba jest liczbą pierwszą.

7. Wyznaczenie wartości pierwiastka kwadratowego metodą Raphsona-Newtona

 

 

 

 

http://www.quackit.com/html/online-html-editor/

 

Dla uczniów poszukujących materialów ułatwiających start nauki LaTeX'a publikujemy linki do materiałów prezentowanych na zajęciach koła informatycznego.

Przydatne linki:

Na poniższej stronie znajdują się linki do aplikacji służących do przeliczania liczb zapisanych w systemie dziesiętnym na system binarny.

Napisz program, który wygeneruje 100 liczb z zakresu 1-250 i zapisze te liczby do pliku (każda liczba w nowej linii).

W ramach powtórki wiadomości (algorytmy C++) prezentujemy program generujący 100 liczb z zakrsu 1-1000. Prezentowany program wykorzystuje gotową funkcję sort. Po wykonaniu sortowania program zapisuje dane do pliku.

Artykuł prezentuje reguły postępowania przy obliczaniu wartości wyrażeń zapisanych w ONP oraz sposób przekształcania wyrażeń na ONP. 

Poniżej prawezntujemy jeden z ciekawszych przykładów obrazujących zasadę działania drukarki 3D. Film udostępniony z zasobów Youtube'a.

Podkategorie