Stowarzyszenie Przyjaciół Żeroma

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci i Uczniowie!

Warto pamiętać, że pomyślność zarówno państwa jak i naszych lokalnych wspólnot zależy przede wszystkim od naszego wykształcenia, wypracowanych umiejętności oraz wpojonych zasad moralnych, a ukształtowanie tych wartości w ludziach leży w zakresie kompetencji szkół. To, jaka będzie jakość naszego życia, zależy w głównej mierze od nas samych.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę  Stowarzyszenia Przyjaciół Żeroma  zwane dalej Stowarzyszeniem.