Propozycja kierunków kształcenia w I LO

po szkole podstawowej 2019/2020

UWAGA!!! Układ przedmiotów rozszerzonych zależny będzie od zatwierdzenia propozycji przez organ prowadzący szkołę

 

Klasa „MATINF”

A

Rozszerzenia przedmiotów w trakcie nauki

język angielski;

informatyka (grafika komputerowa lub programowanie)- od podstaw;

matematyka

Języki obce  obowiązkowe

język angielski

język niemiecki

Klasa „BIOLCHEM”

B

Rozszerzenia przedmiotów w trakcie nauki

biologia

chemia

język angielski

Języki obce  obowiązkowe

język angielski

język niemiecki

Klasa „HUMAN”

C

Rozszerzenia przedmiotów w trakcie nauki

 

język angielski

program autorski  z geografii

program autorski  z historii

Języki obce  obowiązkowe

 

język angielski

język niemiecki/j. rosyjski

Uczniowie dokonują wyboru języka 01.09.2019 r. Dopuszcza się jedną grupę z językiem niemieckim, drugą z językiem rosyjskim lub dwie grupy języka niemieckiego/ dwie grupy j. rosyjskiego.

Klasa „LINGUA”

D

Rozszerzenia przedmiotów w trakcie nauki

język polski

język angielski

*język obcy nowożytny

Języki obce  obowiązkowe

 

język angielski

język obcy nowożytny

*Wybór języka obcego nowożytnego zależny jest od możliwości zatrudnienia przez szkołę lektora języka obcego, np. język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski.