Zmiany w ofercie edukacyjnej naszego liceum na rok szkolny 2018/2019

Po spotkaniu 30.01.2018 r. dyrektorów szkół w Lęborskim Starostwie organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę wyniki ankiet gimnazjalistów dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, poprosił o weryfikację oferty edukacyjnej w naszym liceum, stąd zasadnicza zmiana ofertowa dla klasy 1c.

Postanowiliśmy również wprowadzić w drugiej klasie dla wszystkich klas z rocznika 2002 przedmiot uzupełniający: Wychowanie komunikacyjne (teoretyczna podstawa kursu prawa jazdy).

Za zmiany przepraszamy i prosimy na adres emailowy szkoły przesłać ewentualne uwagi związane z zaproponowanymi przez nas rozszerzeniami.

 

 

Informacje o profilach klas, w których uczniowie rozpoczną naukę od września 2018:

 

 

Klasa

A

Rozszerzenia przedmiotów w trakcie nauki

informatyka (grafika komputerowa lub programowanie)- od podstaw

matematyka

fizyka

Przedmiot uzupełniający w drugiej klasie

Wychowanie komunikacyjne

(teoretyczna podstawa kursu prawa jazdy)

Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji do I LO w Lęborku

język polski

matematyka

informatyka

język angielski

Ilość uczniów w klasie

30

Języki obce  obowiązkowe

język angielski

język niemiecki

 

 

Klasa

B

Rozszerzenia przedmiotów w trakcie nauki

biologia

chemia

język angielski

Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji do I LO w Lęborku

język polski

matematyka

chemia

język angielski

Przedmiot uzupełniający w drugiej klasie

Wychowanie komunikacyjne

(teoretyczna podstawa kursu prawa jazdy)

Ilość uczniów w klasie

30

Języki obce  obowiązkowe

język angielski

język niemiecki

 

 

Klasa

C

Rozszerzenia przedmiotów w trakcie nauki

język angielski

język niemiecki/język rosyjski*

geografia/wos**

Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji do I LO w Lęborku

język polski

matematyka

historia

język angielski

Przedmiot uzupełniający w drugiej klasie

Wychowanie komunikacyjne

(teoretyczna podstawa kursu prawa jazdy)

Ilość uczniów w klasie

30

Języki obce  obowiązkowe

język angielski

język niemiecki/język rosyjski

*Uczniowie dokonują wyboru języka 01.09.2018 r. Dopuszcza się jedną grupę z j. niemieckim, drugą z j. rosyjskim lub dwie grupy języka niemieckiego, lub dwie grupy j. rosyjskiego. Jedna grupa liczy 15 uczniów.

** Uczniowie dokonują wyboru przedmiotu rozszerzonego realizowanego od drugiej klasy z końcem II semestru roku szkolnego 2018/2019 (geografia lub wos lub historia). Decyduje głos większości.

 

 

Klasa

D

Rozszerzenia przedmiotów w trakcie nauki

język polski

język angielski

język hiszpański

Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji do I LO

w Lęborku

język polski

matematyka

historia

język angielski

Przedmiot uzupełniający w drugiej klasie

Wychowanie komunikacyjne

(teoretyczna podstawa kursu prawa jazdy)

Ilość uczniów w klasie

30

Języki obce  obowiązkowe

język angielski

język hiszpański - od podstaw

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego zapewnia swoim uczniom:

  • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
  • wspomaganie w przygotowaniach do udziału w olimpiadach przedmiotowych i konkursach wiedzy,
  • kontynuowania nauki na uczelniach wyższych wszelkiego typu, krajowych i zagranicznych,
  • udział w projektach edukacyjnych, w tym również o zasięgu międzynarodowym – np. Erasmus+ od września 2018 r. (współpraca z Grecją (Kreta) – kraj koordynujący cały projekt, Portugalią, Norwegią, Rumunią, Włochami, Litwą, Słowacją)
  • współpracę ze szkołą w Niemczech, w ramach organizowania międzynarodowych wymian młodzieży.
  • współpracę z uczelniami wyższymi, np. Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Pomorską w Słupsku, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
  • zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe i koła zainteresowań (również w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez młodzież),
  • wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych,
  • organizację i udział w imprezach okolicznościowych, np.: Jesienny Piknik Naukowy, Nerd Night, Kiermasz świąteczny, Koncert świąteczno-noworoczny, itp.
  • włączenie się w kampanie społeczne,  np. szlachetna paczka, akcja „nakrętka”.