Rekrutacja

UWAGA! Informacja dla kandydatów do klas pierwszych naszego liceum

w roku szkolnym 2018/2019!!!!

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że klasa:

1a – będzie klasą informatyczno-matematyczno-fizyczną

1b – będzie klasą biologiczno-chemiczną z dodatkowo rozszerzonym j. angielskim

1c – będzie klasą humanistyczną z rozszerzonymi językami:  j. angielskim i j. niemieckim lub rosyjskim oraz rozszerzoną geografią lub wosem, lub historią.

1d – będzie klasą lingwistyczną z rozszerzonymi językami: polskim, angielskim i hiszpańskim

 

Zapraszamy absolwentów gimnazjów!

 

Więcej o rekrutacji do I LO ►

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku

w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna:

 

 - art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586);

REKRUTACJA 2018/2019 – Zarządzenie nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty

POMORSKI KURATOR OŚWIATY

 

ZARZĄDZENIE nr 7/2018
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

 

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz art. 20 wa ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)  w związku art. 149, 155, 165, 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203)

zarządzam co następuje:

Zmiany w ofercie edukacyjnej naszego liceum na rok szkolny 2018/2019

Po spotkaniu 30.01.2018 r. dyrektorów szkół w Lęborskim Starostwie organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę wyniki ankiet gimnazjalistów dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, poprosił o weryfikację oferty edukacyjnej w naszym liceum, stąd zasadnicza zmiana ofertowa dla klasy 1c.