Rekrutacja

Propozycja kierunków kształcenia w I LO

po szkole gimnazjalnej 2019/2020

UWAGA!!! Układ przedmiotów rozszerzonych zależny będzie od zatwierdzenia propozycji przez organ prowadzący szkołę

Propozycja kierunków kształcenia w I LO

po szkole podstawowej 2019/2020

UWAGA!!! Układ przedmiotów rozszerzonych zależny będzie od zatwierdzenia propozycji przez organ prowadzący szkołę