Uzupełnienie informacji o profilach klas, w których uczniowie rozpoczną naukę od września 2017:

Klasa

A

Nazwa klasy

POLITECHNICZNA

Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji do I LO w Lęborku

język polski

matematyka

informatyka

j. obcy

 

Ilość uczniów w klasie

30

Języki obce  obowiązkowe/ ilość godzin w tygodniu

j. angielski-3/3/3

j. niemiecki-3/2/2

 

Rozszerzenia przedmiotów w trakcie nauki – ilość godzin w tygodniu

matematyka 4/8/7

fizyka 1/5/3

informatyka 1/4/4

 

Próg punktowy w 2016

122

Zdawalność matury 2016

100%

Studiujący absolwenci rocznika 2016

99%

Najczęściej wybierane

kierunki studiów

studia politechniczne (informatyka

budownictwo, mechanika, architektura)

oraz kierunki uniwersyteckie typu matematyka, fizyka, zarządzanie, oceanografia, mechatronika, nanotechnologia

 

 

Klasa

B

Nazwa klasy

BIOLOGICZNO-MEDYCZNA

Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji do I LO w Lęborku

język polski

matematyka

biologia

chemia

 

Ilość uczniów w klasie

30

Języki obce  obowiązkowe/ ilość godzin w tygodniu

j.angielski-3/3/3

j.niemiecki-3/2/2

Rozszerzenia przedmiotów w trakcie nauki – ilość godzin w tygodniu

biologia 1/5/4

chemia 1/5/3

wybrany 0/4/4

 

Próg punktowy w 2016

128

Zdawalność matury 2016

100%

 

Studiujący absolwenci rocznika 2016

96%

Najczęściej wybierane

kierunki studiów

medycyna, farmacja, stomatologia, fizykoterapia, biotechnologia, ochrona środowiska, weterynaria, biologia, chemia, oceanografia

 

 

Klasa           nowość !!!

C

Nazwa klasy

TURYSTYCZNO - BIZNESOWA

Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji do I LO w Lęborku

język polski

matematyka

język obcy

geografia

 

Ilość uczniów w klasie

30

Języki obce  obowiązkowe/ ilość godzin w tygodniu

j. angielski-3/3/3

j. niemiecki-3/2/2

Rozszerzenia przedmiotów w trakcie nauki – ilość godzin w tygodniu

geografia 1/5/4

matematyka 4/8/7

wybrany0/4/4

 

Próg punktowy w 2016

-----------

Zdawalność matury 2016

-----------

Studiujący absolwenci rocznika 2016

------------

Preferowane kierunki studiów

gospodarkę przestrzenną, ochronę środowiska, zarządzanie  i marketing, bankowość, ekonomię, finanse, turystykę, zarządzanie turystyką, marketing turystyczny, handel zagraniczny

 

 

Klasa

D

Nazwa klasy

MEDIALNO-PRAWNA

Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji do I LO w Lęborku

język polski

matematyka

język obcy

historia

 

Ilość uczniów w klasie

30

Języki obce  obowiązkowe/ ilość godzin w tygodniu

j. angielski – 3/3/3

j. niemiecki – 3/2/2

Rozszerzenia przedmiotów w trakcie nauki – ilość godzin w tygodniu

historia 2/6/4

geografia 1/5/4

wybrany 0/4/4

 

Próg punktowy w 2016

87

Zdawalność matury 2016

98%

Studiujący absolwenci rocznika 2016

96%

Najczęściej wybierane

kierunki studiów

prawo, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, nauki polityczne, pedagogika, filozofia, administracjazarządzanie,

handel zagraniczny,

obrona narodowa, filologia polska,

ekonomia