Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Lęborku - zasady rekrutacji

Witamy w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku.

Jesteśmy szkołą o 71-letniej tradycji, należącą do najlepszych w regionie.

Stwarzamy naszym uczniom możliwość rozwoju w wielu dziedzinach – od matematyki, poprzez przedmioty przyrodnicze po nauki humanistyczno-społeczne i języki obce.

Uzupełnienie informacji o profilach klas, w których uczniowie rozpoczną naukę od września 2017:

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku

w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:

 

- art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586);