Wszyscy tegoroczni absolwenci naszej szkoły ( w liczbie 130) zdali egzamin maturalny. Na świadectwach jest bardzo dużo wyników maksymalnych -  100%. Średnie wyniki I LO znacznie przewyższają wyniki liceów ogólnokształcących województwa pomorskiego:

  • język polski – 71%
  • matematyka – 72%
  • język angielski – 87%
  • język niemiecki – 85%
Gratulujemy i życzymy pomyślnej rekrutacji na wyższe uczelnie w kraju i zagranicą.