Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W Zespole Szkół Łączności w Gdańsku odbyła się dzisiaj (21.10.2015) uroczystość wręcznia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016. Wśród wyróżnionych znalazła się ucznnica naszej szkoły Justyna Horbacz. 

Łącznie, uczniom z terenu województwa pomorskiego, przyznano 222 stypendia. By zostać stypendystą, trzeba było spełnić określone warunki, m.in. uzyskać na koniec roku szkolnego średnią ocen 4.75 lub wyższą i uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej, w której nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Pamiątkowe dyplomy, uczniowie odbierali z rąk Pomorskiego Kuratora Oświaty, pani Elżbiety Wasilenko oraz Wicewojewody Pomorskiego, pana Michała Owczarczaka. Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego z ZS Łączności.