Zgłoszenia do Olimpiady Historycznej przyjmowane są przez nauczycieli historii do 12 X.

Szczegóły w załączonych dokumentach: 

Harmonogram Olimpiady Historycznej

Regulamin Olimpiady Historycznej