1. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o narzędzia Office365.
  2. Dostęp do ZESPOŁÓW i KANAŁÓW uzyskają wyłącznie posiadacze kont w obrębie organizacji @lo1.lebork.pl.
  3. Po zalogowaniu w witrynie office.com – z ekranu startowego należy wybrać aplikację TEAMS, następnie uczeń wybiera ikonę swojego zespołu klasowego.

 

UCZNIOWIE:

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o sprawdzenie, czy w aplikacji TEAMS macie dostęp do ZESPOŁU swojej klasy. W przypadku braku dostępu do zespołu klasowego prosimy o kontakt z wychwawcą klasy za pośrednictwem DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.

Spotkania odbywać się będą zgodnie z planem dostępnym w dzienniku elektronicznym.
Na każdych zajęciach nauczyciel prowadzący, na kanale ogólnym, przekaże informacje dotyczące przebiegu zajęć:

  • zaproszenie na kanał przemiotu,
  • przekazanie treści ćwiczeniowych,
  • forma odbioru materiałów od uczniów.