W celu uzyskania dostępu do konta office365 prosimy kontaktować się z administratorem usługi (R.Warszawski) poprzez dziennik elektroniczny. 


Ze względu na konieczność weryfikacji tożsamości osoby występującej z wnioskiem jest to jedyna droga kontaktu z administratorem usługi.