Dnia 17.12.2019 roku o godzinie 9.00 odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku koncert charytatywny na rzecz budowy stacjonarnego hospicjum w Lęborku. Udział w nim wzięli – jako występujący – uczniowie ZSGŻi A w Lęborku, jako słuchacze – uczniowie klas pierwszych  I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku.

Zebrano:

1aP – 30 zł

1bP – 28,1 zł

1dP – 30 zł

1aG – 32 zł

1bG – 31 zł

1cG – 30 zł

1dG – 34 zł

Razem zebrano: 215, 1 zł.

Cała zebrana kwota zostanie przekazana Fundacji budującej hospicjum stacjonarne w Lęborku.