W związku z konieczności realizacji zadań, wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., poz. 69 ze zm.) dnia 26.XI.2019 roku, o godzinie 11.15 została przeprowadzona próbna ewakuacja osób znajdujących się w budynku ZSO nr 1 w Lęborku. Przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Po zakończonej akcji wszyscy wrócili do swoich obowiązków.