W czwartek -14 listopada w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich lęborskich szkół ponadpodstawowych z uczniami klas VIII. 

Podczas wizyty uczniowie poznali szerokie i zróżnicowane oferty szkół, a także mieli możliwość rozmowy z nauczycielami i dyrektorami danej placówki. Propozycje profili w klasach pierwszych na rok 2020/2021 w naszej szkole przedstawiła wicedyrektor -Anita Niedziela. Wszystkim uczniom klasy VIII życzymy właściwych wyborówdalszych etapów kształcenia i zapraszamy do naszej szkoły!