VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI Polskie więźniarki w Ravensbrück pod patronatem dr Wandy Półtawskiej.

Uczennica klasy III D – Paulina Dawid zdobyła wyróżnienie za pracę pt. „Okruchy wspomnień, mój Ravensbrück”.

Celem konkursu było: 

  • Kształtowanie świadomości narodowej młodzieży. 
  • Ukazywanie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw, mentalność kolejnych pokoleń i są podstawą ich własnego systemu wartości społecznych i etycznych. 
  • Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wnikania w istotę procesów historycznych.
  • Rozwijanie umiejętności pracy uczniów z różnorodnymi źródłami historycznymi i literackimi. 
  • Rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo – skutkowym.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Pińczycach (woj. Śląskie), wzięło w nim udział ok. 150 dzieci i młodzieży z całego kraju. 

Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.