W związku z zawieszeniem akcji strajkowej  zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Lęborku dla uczniów klas pierwszych i drugich rozpoczną się 9 maja 2019 roku. Dlaczego dopiero od tego terminu?

Zgodnie z Rozp. MEN z 05.10.2010 r. §5 pkt 2 dodatkowymi dniami wolnymi, ustalonymi na radzie pedagogicznej 03.09.2018 roku w naszej szkole, są: 29.04.2019r.-30.04.2019r., 02.05.2019r., 06-08.05. 2019r.

Ustalając terminarz dodatkowych dni wolnych nie mogłam przewidzieć, że kwiecień 2019 roku upłynie pod hasłem nauczycielskiego strajku.

Katarzyna Wach

Dyrektor I LO w Lęborku